Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Sanal Gerçeklik Araç-gereç ve Sistemleri

 • Vücut hareketleri 3-D Position Sensors.
 • El hareketleri sensing gloves
 • Sanal geri bildirim Stereo Displays’le gönderilir.
 • Sanal Gerçeklik ortamlarında kullanılan araç-gereçler 3 kısma ayrılmıştır.
 • Sahne (Stage)
 • Masaüstü (Desktop)
 • Aynalar Dünyası (Mirror World)

El hareketleri – sensing gloves

Sanal Geri Bildirim – Stereo Displays

Başa Giyilen Görüntü Verici Kristal Ekran (Head Mounted DispIay, HMD)

Sanal Gerçeklikte Gelişim Süreci Bu alanda Yapılan Bilimsel Çalışmalar

 • Sanal gerçeklik insanoğlunun duygularını yanıltmak için yapılan bir sistemdir.
 • Bu da sanal gerçeklik araştırmalarında en önemli faktörün insan faktörü olduğunu gösterir.
 • Kişinin duyuları ne kadar iyi kontrol altına alınırsa sistem o kadar başarılı olacaktır.
 • Gerçek bir laboratuarda yapılması mümkün olmayan, çekimsel hızlanmanın değeri değiştirilebilmesi; atmosfer çekimi sıfır ya da önceden belirlenmiş bir değere indirilebilmesi ancak sanal ortamlarda oluşturulabilir.
 • Sanal Gerçeklik öğrenimi öğrencilerin görme, koklama, duyma, dokunma, işitme duyularına ulaşacak, etkileşimli, tek düze olmayan bir öğretim modelini içermektedir.

Sanal Gerçeklikte İşlevsellik

 • Gerçekmiş gibi görünen bir dünya yaratmak için Bilgisayar grafiklerinin kullanıldığı bir simülasyon ortamıdır.
 • Sanal gerçeklik kişinin bütün duyularını harekete geçirerek ortamın ve olayın bir parçası haline getirmesidir.
 • Kullanıcı sadece ekrandaki grafik objeleri görmek ve kendi isteği doğrultusunda kontrol etmekle kalmaz, onlara dokunabilir ve hissedebilir.

Sanal Gerçekliğin En Yaygın Olarak Kullanıldığı Alanlar

 • Askeri alanlarda sanal olarak senaryolar doğrultusunda oluşturulmuş savaşa hazırlık çalışmalarında
 • Mühendislik alanlarında özellikle nükleer çalışmalarda, Teknisyen eğitimi ( Arabalar Motor Montajı, Su Pompası Montajı)
 • Tıp eğitiminde özellikle uygulamalı tıpta bir doktor çok tehlikeli bir ameliyatı kolayca, tehlikesizce ve tekrar tekrar yapabilir
 • Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin eğitilmesi amacıyla
 • Sanal ortamlarda müzisyenler müzik üretmekte
 • Sanal müzelerle kültüre hizmet
 • Normal şartlarda tehlikeli olabilecek ya da yapılması olanaksız olan deneylerin yapılmasına olanak
 • Teknisyen Yetiştirmek
 • İSG Eğitimlerinde

Eğitim ve Sanal Gerçeklik

 • Toplumların gelişmişlik düzeyleri genellikle ürettikleri bilim ve teknoloji ile ölçülmektedir
 • En olumlu yönlerinden birisi gerçek dünyada varolan tehlikelerle karşı karşıya kalmadan gerçek durum ve yaşantıları aynen yansıtan yapay bir ortamda bulunarak çalışmaları güvenli bir şekilde yapma olağanı vermesidir
 • Olumsuz yönleri; Karmaşık olması ve Pahalı olması
 • Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde öğrencilerin kendilerinin yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmeleri en üst düzeye çıkarır.
 • Geleceğin eğitim ortamlarını oluşturacak bu teknolojinin her alanda etkin olarak kullanılması mümkün olacaktır. Çünkü öğrenci öğrenmeyi sanal olarak oluşturulmuş ortamlarda yaparak ve yaşayarak öğrenmektedir

Sanal Gerçeklik - “Su Pompası Montaj Eğitimi”

Menü